Karaciğer Sirozu

Karaciğer Sirozu

Karaciğer farklı nedenler ile hasar görebilir. Karaciğerde hasar ve sonrasında siroza yol açan başlıca etkenler;

Karaciğerde hasar başladıktan sonra önce inflamasyon gelişir. İnflamasyon dediğimiz yangısal olay ilerler ise fibrozis dediğimiz sertleşme ilave olur. Hasar devam ettiğinde nodüller yani yumrular gelişir ve karaciğer elastikliğini kaybedip büzüşür ve küçülür.

Karaciğer sirozunda vücutta görülen bulgular: