Karaciğer Nakli Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Karaciğer Nakli Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Karaciğer Testleri

En sık olarak gerçekleştirilen kan testleri şunlardır:

Serum Bilirubin: Bilirubin, karaciğer tarafından üretilir ve safrayla atılır. Direk ve indirekt bilurubin olarak 2 tipi vardır. İndirekt bilurubin artışı genellikle kan hastalıkları ile ilişkili iken direkt bilirubin artışı karaciğer veya safra yollarında bir problemi yansıtır.

Serum Albumin: Karaciğer tarafından üretilir. Siroz durumunda düzeyi düşer.

Alkalen Fosfataz: Yüksek alkalen fosfataz (safrada bulunan bir enzim) düzeyleri, genellikle safra akımında bir tıkanmaya, karaciğer hasarına veya bazı kanserlere işaret eder.

AST ve ALT (SGOT, SGPT): Bu enzimler hasarlı karaciğer hücrelerinden salgılanır.

Protrombin Zamanı (PT): Karaciğer kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinleri üretir. Siroz durumunda ya da karaciğer yetmezliğinde kanın pıhtılaşma süresi uzar.

Gamma-Glutamil Transpeptidaz (GGT): Bu enzim, karaciğerin hasar görmesi durumunda veya safra tıkanıklığında yükselir.

Alfa-Fetoprotein (AFP): Bu proteinin yüksekliği karaciğerde bir kansere işaret eder. Ancak karaciğer dışı testis gibi bazı organ hastalıklarında da yükselebilir.

Mitokondrial Antikorlar (AMA): Bu antikorların varlığı, primer bilier siroz, kronik aktif hepatit ve diğer otoimmün bozukluklara işaret edebilir.

Sık Kullanılan Virüs Testleri

HBsAg: Virüsün yüzey antijenidir. Pozitif olması hepatit B’nin kanda bulunması demektir.

AntiHBs: Hepatit B’ye karşı vücutta gelişen antikordur. Ya hepatit B ile karşılaşmış, temas etmiş ya da aşılanmış kişilerde pozitif olur.

HBV-DNA: Hepatit B’nin aktif olduğunu gösterir.

HCV-RNA: Pozitif olması hepatit C’nin kanda bulunması demektir.

Anti HCV: Hepatit C virüsüne karşı gelişen antikordur. Pozitif olması hepatit C ile karşılaşılmış, temas edilmiş anlamına gelir.