Kolon Kanseri Tanısı Alan Hastaların Yarısında Karaciğerde Metastaz Gelişir

Dünyada her yıl 2 milyona yakın kişinin yakalandığı kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserleri akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen 3. organ kanseridir ve tüm kanserlerin yüzde 10’unu oluştururlar. Karaciğer kanserleri ise sıralamada 6.sırada yer alır ve tüm organ kanserlerinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturur.

Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan kansere bağlı ölümler kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümleri takiben ikinci en sık ölüm nedenidir. Kansere bağlı ölümler açısından kolon ve rektum kanserleri akciğer kanserinden sonra dünyada 2. Sırada yer alırken karaciğer kanserine bağlı ölümler ise 4.sıradadır. Her yıl 800 bin civarı insan kolon bir o kadarı da karaciğer kanserinden hayatını kaybetmektedir.

”Kolon kanserli hastalar en çok karaciğer metastazına bağlı hayatını kaybediyor…”

Karaciğer, kalın bağırsak kanserlerinin en sık metastaz yeridir. Bunun altında yatan neden karaciğerin vücudun en büyük ve en fazla kanlanan organı olması ve tüm bağırsaklardan kalbe kan geri dönüşünün karaciğer içinden sağlanmasıdır. İlk tanı konulduğunda hastaların %15-20 kadarında eş zamanlı karaciğer metastazı vardır. İlerleyen zamanlarda gelişenleri de topladığımızda kolon ve rektum kanserli hastaların yaklaşık olarak %50’sinde hayatın bir döneminde karaciğer metastazı gelişir. Bir kez karaciğer metastazı gelişip ameliyat olan hastalarda metastazın tekrarlama riskide 2 yıl içinde yüzde 50’dir. Tekrarlamanın kimde olacağını tahmin etmek imkansız olmakla birlikte karaciğerde çok sayıda metastaz gelişen, büyük metastazları olan, ilk kalın bağırsak ameliyatında lenf bezlerine kanser sıçramış olan, CEA düzeyi yüksek olan ve metastazların ilk 1 yılda geliştiği hastalarda tekrarlama riski daha yüksektir.

Kolon Kanserinde Erken Teşhis Çok Önemli

Kalın bağırsak kanserleri kolonoskopi taraması ile tanı konulabilen kanserlerdir. Erken dönemde saptandıkları zaman ortalama 5 yıllık yaşam süresi %90' a yaklaşmaktadır. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Ailesel risk faktörü olanlarda çok daha erken taramalara başlanmakla beraber en geç 50 yaşında tarama amaçlı kolonoskopi gereklidir.

Karaciğer Metastazlarında Tedavi Ekip İşidir

Kolon kanseri tanısı almış ve ameliyat olmuş hastalarda onkoloji kontrollerinin ve karaciğere yönelik düzenli taramaların yapılması metastazların erken saptanmasında hayati önem taşır.Karaciğer metastazlarında tedavi seçenekleri arasında; cerrahi, girişimsel radyoloji ve kemoterapi, gibi tedaviler vardır. Bu yüzden tedavi bu konuda deneyimli karaciğer cerrahları, girişimsel radyoloji uzmanları ve onkologların içinde bulunduğu bir ekip tarafından yönetilmelidir.

Güncel Cerrahi Yöntem ALPPS

Her hastada gerekmemek ile birlikte, eskiden çok büyük boyutta ya da sayıda kansere sahip ve ameliyat edilemeyen birçok hastayı 2 aşamalı cerrahi olarak özetleyebileceğimiz ALPPS yöntemi sayesinde ameliyat edilebilir hale getirdik. Bunun yanında girişimsel radyoloji tarafından kanserli bölgeye anjiyo ile damardan kemoterapi verilmesi ve kanserin kanlanmasının engellenmesi olan “kemoembolizasyon” veya nükleer kürecikler verilmesi olan “radyoembolizasyon” tedavilerinin uygulanması veya dışarıdan iğne ile yakma tedavisi olan “mikrodalga ablasyon”, cerrahi uygulanamayacak hastalarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Bazı hastalarda ise girişimsel radyoloji ile beraber ameliyata girip cerrahi ile ablasyonu kombine uygulamaktayız. Onkoloji yönünden ise yeni nesil kemoterapi ilaçları eskiye göre son derece daha iyi sonuçlar sergiliyor.