Karaciğeri Vuran Sinsi Tehlike: Karaciğer Metastazı

Kanser Neden Sıklıkla Karaciğere Metastaz Yapar?

Karaciğer vücudun en çok kanlanan ve en büyük organıdır. Kan girişi hem atar hem toplar damar olmak üzere 2 ayrı damar vasıtası ile olan vücuttaki tek organdır. Tüm bağırsakların, pankreasın, midenin kan geri dönüşü öncelikle karaciğere uğradığı için bu organlardaki kanserlerin metastazları karaciğerde sıkça gelişir.

Karaciğerde görülen kanserler karaciğerin kendi hücrelerinden köken alan hepatosellüler karsinom ya da kolanjio karsinom olabileceği gibi başka organlarda gelişen kanserlerde sıklıkla karaciğere metastaz yani sıçrama yaparlar. Karaciğerde gelişen kanserlerin çoğunda aslında bu metastaz yolu ile oluşan kanserlerdir ve karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan kansere oranla 20 kat daha fazla sıklıkta görülür.

“Karaciğerde gelişen metastazlar başlangıçta hiçbir bulgu vermez ve sinsi seyreder!”

Hastalar zaten başka organ kanseri tanısı olan ve onkoloji kontrolünde olan hastalar olduğu için, rutin kontrol tetkiklerinde saptanırlar. Bulgu vermeye başlaması büyüyüp karaciğerde şişmeye, kan akımında ve safra akışında baskıya yol açması ile ortaya çıkar. Karaciğer metastazları büyüdüğünde şu şikâyetlere yol açar;

“Başka organlardaki asıl kanser tedavi edilmiş olsa bile yıllar sonra karaciğer metastazı gelişebilir!”

Peki karaciğere başka organlardan metastaz nasıl olmaktadır? Karaciğer vücudun en çok kanlanan ve en büyük organıdır. Kan girişi hem atar hem toplardamar olmak üzere 2 ayrı damar vasıtası ile olan vücuttaki tek organdır. Tüm bağırsakların, pankreasın, midenin kan geri dönüşü öncelikle karaciğere uğradığı için bu organlardaki kanserlerin metastazları karaciğerde sıkça gelişir. Karaciğere bu organlardan olan metastazlar tüm metastazların yüzde 50’sini oluştururlar. Kalan yüzde 50’yi ise meme, akciğer, over, rahim, cilt gibi organ kanserlerinden sıçrayan metastazlar oluşturur. Genel dolaşıma kan ve lenf yoluyla karışan kanser hücreleri karaciğere uğrayıp tutunduklarında öncelikle mikrometastaz ismindeki çok küçük metastazları oluştururlar. Bu metastazlar zamanla büyümek için kendine beslenme ve oksijen ihtiyacını karşılayacak yeni kılcal damarlar geliştirirler. Bu şekilde kanlanmasını oluşturan kanser hücreleri kontrolsüz büyümeye başlarlar. Böbrek, böbrek üstü bezi, safra yolları gibi komşu organların kanserleri ise karaciğere direkt invazyon dediğimiz yol ile sirayet ederler.

Karaciğerde Metastaz Tanısı Nasıl Konulur?

Metastazlar gelişen hastalar genellikle başka organ kanseri olan ve onkoloji takibinde olan hastalardır. Bu hastalara zaten belirli aralıklar ile karaciğer fonksiyonunu gösteren kan tahlilleri, CEA, CA19,9, CA-125, CA15.3 gibi kanser belirteçleri, ultrasonografi, MR, BT yada PET tomografi gibi taramalar yapılmaktadır. Onkoloji kontrollerinin ve bu taramaların yapılması metastazların erken saptanmasında hayati önem taşımaktadır.

Karaciğer metastazı gelişen hastalarda tedavi; hangi organdan sıçradığına, karaciğerde kaç adet metastaz olduğuna, karaciğerin hangi bölgesinde yayıldığına, akciğer, kemik, beyin gibi diğer organlarda da eş zamanlı metastaz olup olmadığına, hastanın yaşına ve genel fiziksel performansına göre değişmekte ve tedavi seçimi buna göre planlanmaktadır. Karaciğer metastazlarında tedavi seçenekleri arasında; cerrahi, girişimsel radyoloji ve kemoterapi, immünoterapi gibi tedaviler vardır. Bu yüzden tedavi bu konuda deneyimli karaciğer cerrahları, girişimsel radyoloji uzmanları ve onkologların içinde bulunduğu bir ekip tarafından yönetilmelidir.