Karaciğer Yağlanması Artık Zayıf İnsanları da Etkiliyor

Karaciğer hücrelerinin %5’inden fazlasının yağ hücresi haline gelmesini karaciğer yağlanması olarak nitelendiriyoruz. Karaciğer yağlanması tipik olarak insülin direnci olan ve karın çevresi geniş insanlarda görülmesine rağmen son yıllarda zayıf veya normal vücud ağırlığına sahip olan insanlarda da karaciğer yağlanması gelişmeye başladı. Yapılan araştırmalar, karaciğer yağlanması olan insanların %40’ının normal kiloda veya zayıf olduğunu ortaya koydu. Zayıf kişilerde gelişen karaciğer yağlanmasının sebepleri arasında PNPLA3 geninde mutasyona sahip olmak, ailesel kalıtımsal yatkınlık, doğumsal metabolik hastalıklar, bağırsaktaki flora olan mikrobiyatada bozulma sonucu safra asidleri ve kolesterol metabolizmasının bozulması, vücud kitlesinde sarkopeni diye isimlendirdiğimiz kas dokusu kaybı, protein eksikliği, karın içi yağlanmada artma ve insülin direnci, hipertansiyon, früktozdan zengin beslenme , hareketsiz yaşam, troid bezinde yavaşlama, polikistik over, bazı ilaçlar, uzun süreli açlık veya damar yolundan beslenme sayılabilir. Bu kişilerde Trigiserid, LDL, Açlık kan şekeri yükseklikleri ve adiponektin düşüklüğü sıkça bulunmuştur. Karaciğer yağlanmasının toplumda oranı %25 civarındadır. Vucud Kitle İndeksinin 25’in altında olmasını normal vücud ağırlığı olarak ifade ediyoruz. Yağlanma olan bireylerin %60’ının fazla kilolu olmasına rağmen zayıf veya normal kilodaki insanlarda da karaciğer yağlanmasının sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Zayıf olup karaciğer yağlanması olan bireyler genel toplumun %5.1 ‘ini normal kiloda olup karaciğeri yağlı olan bireyler toplumun %12.1’ini oluşturmaktadır. Araştırmalarda zayıf bireylerin %10.6 sında normal vücud ağırlığına sahip olan bireylerin ise %18.3’ünde karaciğer yağlanması saptanmıştır. Zayıf ve normal kilolu kişilerde viseral yağlanma için vücud kitle indeksi yerine bel çevresi daha sağlıklı sonuç vermekteyse de en iyi değerlendirme MR tetkiki ile olmaktadır. Zayıf olmasına rağmen karaciğer yağlanması olan kişilerde metabolik parametreler olan kan şekeri, hipertansiyon, kolesterol, LDL, Trigliserid, insülin direnci gibi parametreler aşırı kilolu insanlardan daha düşük ancak normal sağlıklı insanlardan daha yüksektir. Karaciğer yağlanmasının temel köşe taşı kilo vermek olduğu için zaten zayıf olan kişilerde tedavi daha zor olmaktadır. Bu kişilerde de vücut ağırlığının %5’i kadar kilo vermek, egzersiz yapmak, barsak florasını düzenlemek için probiyotik takviyesi, düzenli uyku uyumak, yağdan fakir ama proteinden zengin beslenmek, trigliserid, kolesterol ve kan şekerini kontrol altına almak için doktor tarafından verilecek ilaçları kullanmak önerilen tedavi yöntemleridir. Total kolesterol düzeyinde en az %10 azalmayla birlikte 10 haftalık bir diyet ve egzersiz uygulaması ile yağlanmada en az %20 lik bir azalma elde edilebilmektedir