Karaciğer Kanseri Nedeni ile Yapılan Organ Nakillerinde Hızlı Artış

Karaciğerde gelişen kanserler birincil yani karaciğerin kendi hücrelerinin tümörleşmesi ile gelişen yada ikincil yani karaciğere başka organ kanserlerinin sıçraması yolu ile gelişen olmak üzere 2 tiptir. Birincil olanlar karaciğer kanseri diye adlandırılırken ikincil olanlar karaciğer metastazı olarak bilinirler. Karaciğer kanserinde tedavide cerrahi, kemo-radyoterapi, girişimsel radyoloji gibi yöntemler bulunmasına rağmen, sadece birincil kanserlerin ‘’hepatosellüler kanser’’ tipinde ve uygun hastalarda karaciğer nakli yapılabilmektedir. Bu tip hastalarda karaciğer nakli diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha başarılı sonuç vermektedir. Karaciğer kanseri, görülme sıklığı açısından tüm kanserler içinde 6.sırada yer alır. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte her 100.000 kişide 3 ila 30 arasındadır .Ülkemiz için bu rakam 100 binde 6.5 dir. Erkeklerde kadınlara göre 2-3kat daha fazla görülür. En sık 50 yaş üzerinde gelişir. Karaciğer kanseri vakalarının %80-90’ı siroz zemininde gelişir. Karaciğer kanserine yol açan nedenlerin başında hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları, kronik alkol kullanımı, aflatoksin ve karaciğer yağlanması gelmektedir. Hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde karaciğer kanseri görülme riski 10-100 kat, hepatit C enfeksiyonu olanlarda ise 17 kat daha yüksektir. Uluslararası kanser araştırma ajansının raporuna göre ülkemizde 2020 yılında 233 bin kişiye kanser tanısı konuldu. 126 bin kişide kanser nedeni ile hayatını kaybetti. 5649 kişide karaciğer kanseri gelişti. KARACİĞER KANSERİNDE ÜRKÜTEN ARTIŞ Tüm dünyada 2020 yılında 900 bin olan karaciğer kanserli hasta sayısının 2040 yılında 1 milyon 400 bin e yükseleceği ön görülmektedir. ABD de ise 2020 yılında 38 bin olan yıllık karaciğeri vaka sayısının 2030 yılında 56 bine yükseleceği ön görülmektedir. KARACİĞER NAKLİ İHTİYACINDA KANSERİN ORANI ARTTI 2002 yılında ABD de karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların %6.4’ünde karaciğer kanseri bulunmaktayken 2017 yılında bu oran %22 ye yükselmiştir. Bu artış içindeki en büyük sorumlu ise karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen kanser vakalarında 11 kat artıştır. Bu artışın altında yatan neden toplumda artan diyabet, obezite, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıdır. İleri derecede karaciğer yağlanması ve iltihabı olan kişilerde 5 yıl içinde kanser gelişme riski %10 dur.